AANMELDING EN INTAKE

Arnhem WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning):
Wanneer u in Arnhem woont en gebruik gaat of wilt gaan maken van WMO zorg, dan kunt u zich via het sociaal wijkteam aanmelden. U kunt terecht bij het sociaal wijkteam/wijkcoach in uw omgeving.
Voor meer informatie kijk op:
www.zodoenwijhetinarnhem.nl

 

WLZ (Wet Langdurige Zorg):
Wanneer u een WLZ indicatie heeft dan kunt u zich direct bij ons aanmelden. Per 1 april 2020 hebben wij een lopende contractering met het Menzis Zorgkantoor.
Directe aanmelding kan gedaan worden door contact op te nemen met Wim Bovendeerd (06-82019371).

 

Eigen Bijdrage CAK:

Neocura biedt begeleiding en ondersteuning aan de clienten. Zij financieren dit vanuit de indicatie van de client.
Vanuit de overheid wordt hiervoor een eigen bijdrage gevraagd, die het CAK berekend.
Hoe hoog deze bijdrage is, verschilt per persoon. Meer informatie hierover kunt u op de website van het CAK vinden:

http://www.hetcak.nl

 

AANMELDING EN INFORMATIE

Verwijzers kunnen voor locatie Arnhem contact opnemen met Wim Bovendeerd op 06-82019371

Verwijzers kunnen voor locatie Den Bosch contact opnemen met Jan Willems op 06-12345386

 

Om aan te melden voor de ambulante begeleiding in Den Bosch kunt u tevens contact leggen met het sociaal wijkteam in uw omgeving van Den Bosch.

ADRES: Thomas a Kempislaan 102, 6822 LS Arnhem

KETENPARTNERS:

Ontwerp en realisatie: www.ammarin.nl