CLIËNTEN INSPRAAK

Bewonersvertegenwoordiging & Clientenraad

De besluiten van Neocura hebben invloed op het leven van cliënten. Sinds 1996 bestaat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In die wet staat dat cliënten medezeggenschap hebben; ze kunnen hun mening geven over de besluitvoering van hun organisatie.

 

Soms vindt een cliënt het moeilijk om zijn mening te geven. Daarom mogen en kunnen ook de verwanten hierin ondersteunen. Zij komen op voor de belangen van de cliënten.

 

Neocura heeft in Arnhem-Noord, twee verschillende locaties op één terrein. Op elke locatie krijgen de cliënten de gelegenheid om maandelijks bij de bewonersvergaderingen onderwerpen bespreekbaar te maken, waar zij tegen aan lopen of waar zij graag verandering en/of verbetering in willen zien.

Aan deze bewonersvergaderingen nemen ook begeleiders deel zodat ook informatie vanuit de organisatie makkelijk gedeeld kan worden. Daarnaast kunnen belangrijke onderwerpen die besproken zijn, vanuit daar door de begeleiders gedeeld worden met het management, zodat er een wisselwerking ontstaat over de besproken onderwerpen.

Momenteel is Neocura bezig met de voorbereidingen, om per 1 januari een officiele clientenraad geformeerd te hebben. De procedure omtrent de samenstelling hiervan is momenteel in volle gang. Deze clientenraad is aanvullend op de bestaande bewonersvergaderingen en zal dus
een afvaardiging van de clienten zijn.

 

 

 

 

ADRES: Thomas a Kempislaan 102, 6822 LS Arnhem

Ontwerp en realisatie: www.ammarin.nl