INSPECTIE

Een positief raport

Neocura heeft in mei 2019 bezoek gehad van de GGD Inspectiedienst.
Naar aanleiding van dit bezoek is er een mooi en positief rapport opgesteld over de organisatie, waarin de ontwikkelingen van de afgelopen periode als relatief nieuw startende organisatie zichtbaar herkend worden door hen, maar ook door andere ketenpartners waar momenteel mee wordt samengewerkt.
Natuurlijk zijn er ook kleine verbeterpunten kenbaar gemaakt, waar sindsdien hard aan gewerkt is om deze verder te ontwikkelen en te verbeteren en heeft Neocura er alle vertrouwen in deze zaken op een adequate wijze te implementeren.
Het is een rapport om als organisatie trots op te zijn en op verder te kunnen bouwen voor de toekomst!

Het rapport is september jl. openbaar gemaakt, waardoor deze voor iedereen inzichtelijk is.

ADRES: Thomas a Kempislaan 102, 6822 LS Arnhem

KETENPARTNERS:

Ontwerp en realisatie: www.ammarin.nl