KLACHTENREGELING

Wat te doen als je een klacht hebt?

Neocura vindt het belangrijk dat alle bewoners met een tevreden gevoel zorg ontvangen en wonen.  De klanttevredenheid vinden wij erg belangrijk. In mei 2019 is er binnen Neocura een klanttevredenheidsonderzoeken gehouden onder de bewoners. Hieruit is een mooi gemiddelde van een 7,7 gegeven aan Neocura.
Eind 2019 (december) zal dit onderzoek herhaald worden onder de bewoners en opnieuw gekeken worden naar de uitkomsten hiervan.

 

Indien u een klacht(en) heeft over de zorg, kunt u natuurlijk eerst bij de desbetreffende begeleiders terecht. Dit kan je persoonlijk begeleider zijn, maar ook een andere begeleider en/of de seniorbegeleider van jouw locatie.
In sommige gevallen kan begeleiding ervoor kiezen (in overleg met jou) om de gedragsdeskundige (en tevens client vertrouwenspersoon) bij de gesprekken over jouw klacht te betrekken.

De client vertrouwenspersoon binnen Neocura is Wim Bovendeerd, onze gedragsdeskundige. Hij kan adviseren bij problemen zoals bijvoorbeeld: seksuele intimidatie, pesten, agressie en ongewenste omgangsvormen. Tevens kan hij je ondersteunen bij je klachten en/of bemiddelen.

Wim Bovendeerd is te bereiken via mail op: wim.bovendeerd@neocura.nl

Externe Klachtencommissie
De cliënt vertrouwenspersoon kan er ook in overleg met jou voor kiezen, om je klacht door te verwijzen naar de externe klachtencommissie. Wanneer je hiervoor kiest, nemen zij de klacht en de behandeling hiervan over.
De externe klachtencommissie van Neocura is het Klachtenportaal Zorg. Op de volgende website is hierover meer informatie terug te vinden: https://klachtenportaalzorg.nl/

 

Onafhankelijke Clientondersteuner

Mensen met een beperking die langdurige zorg en ondersteuning krijgen, hebben recht op een onafhankelijke ondersteuner. Die persoon noemen we een cliëntondersteuner. Deze persoon staat altijd aan de kant van de cliënt en/of familie. 
Een cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld helpen bij:

- informatie en advies geven
- kan meedenken over de zorg die jij wilt krijgen en nodig hebt

Je hebt recht op deze clientondersteuning als je een indicatie hebt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Voor meer informatie hierover, kun je kijken op de website

ADRES: Thomas a Kempislaan 102, 6822 LS Arnhem

KETENPARTNERS:

Ontwerp en realisatie: www.ammarin.nl