KLACHTENREGELING

Neocura vindt het belangrijk dat alle bewoners met een tevreden gevoel zorg ontvangen en wonen.  De klanttevredenheid vinden wij erg belangrijk. In mei 2019 is er binnen Neocura een klanttevredenheidsonderzoeken gehouden onder de bewoners. Hieruit is een mooi gemiddelde van een 7,7 gegeven aan Neocura.

Indien u een klacht(en) heeft over de zorg, kunt u natuurlijk eerst bij de desbetreffende begeleiders terecht. Dit kan je persoonlijk begeleider zijn, maar ook een andere begeleider en/of de teamleider.
 In sommige gevallen kan begeleiding ervoor kiezen (in overleg met jou) om de gedragsdeskundige (en tevens client vertrouwenspersoon) bij de gesprekken over jouw klacht te betrekken.

De client vertrouwenspersoon binnen Neocura is Wim Bovendeerd, onze gedragsdeskundige. Hij kan adviseren bij problemen zoals bijvoorbeeld: seksuele intimidatie, pesten, agressie en ongewenste omgangsvormen. Tevens kan hij je ondersteunen bij je klachten en/of bemiddelen.

Wim Bovendeerd is te bereiken via mail op: wim.bovendeerd@neocura.nl

Klachtenverslag Algemeen 2019:
Over het gehele jaar 2019 zijn er bij de klachtencommissie zeven officiële klachten gemeld, door vijf verschillende clienten van Neocura. Dit geldt voor zowel de locaties in Arnhem, als de locaties in Den Bosch tezamen.

De klachten hadden vrijwel allemaal als thema, het contact met een begeleider.
Zo gauw de klacht is ingediend per formulier - wordt er hoor- en wederhoor toegepast met de betrokkenen - wordt de klacht besproken en wordt naar een oplossing gezocht. Streven is om dit binnen een week af te handelen. 

Zes van de zeven klachten zijn intern naar tevredenheid opgelost binnen één a twee weken, door middel van het voeren van een gesprek tussen de client en de betreffende begeleider, waarbij er afspraken zijn gemaakt over hoe verder. Daarna wordt er altijd schriftelijk teruggekoppeld door de klachtenfunctionaris.

Er is één klacht die nog niet afgehandeld is, en daarmee nog lopende is.


Klachtenverslag specifiek 2019:
• Eén klacht betrof zoekgeraakte post - bleek in postvak van begeleider te liggen. Is uitgezocht en afgehandeld met de client. Begeleider heeft daar een gesprek over gehad en is gemeld bij de manager.

 

• Twee klachten (van dezelfde persoon) hadden betrekking op - het vertrek van een ambulant begeleider in Den Bosch. Situatie is hen (nogmaals) uitgelegd - was afdoende voor degenen en was geen vervolgafspraak nodig.

 

• Eén klacht betrof -  bejegening door begeleider richting de client. Dit is in een gesprek binnen een week uitgesproken door beiden, in bijzijn van klachtenfunctionaris. Vervolg is monitoring van de situatie.

 

• Eén klacht betrof - uitvoering contactmomenten met begeleider. Dit is in een gesprek binnen een week uitgesproken door beiden, in bijzijn van klachtenfunctionaris. Daarnaast ook in het team besproken als aandachtspunt. Vervolg is monitoring van de situatie.

 

• Twee (met hetzelfde thema van dezelfde persoon) klachten van dezelfde persoon betrof – geluidsoverlast en gebreken aan het appartement.
Deze klacht is nog niet afgehandeld vanwege tijdelijke afwezigheid van de client die deze klacht ingediend heeft en de afhandeling hiervan momenteel stil ligt. Deze klachten zijn door client ook doorgezet naar de externe klachtencommissie.

 

Externe Klachtencommissie

De cliënt vertrouwenspersoon kan er ook in overleg met jou voor kiezen, om je klacht door te verwijzen naar de externe klachtencommissie. Wanneer je hiervoor kiest, nemen zij de klacht en de behandeling hiervan over.
 De externe klachtencommissie van Neocura is het Klachtenportaal Zorg. Op de volgende website is hierover meer informatie terug te vinden: https://klachtenportaalzorg.nl/

 
Onafhankelijke Clientondersteuner

Mensen met een beperking die langdurige zorg en ondersteuning krijgen, hebben recht op een onafhankelijke ondersteuner. Die persoon noemen we een cliëntondersteuner. Deze persoon staat altijd aan de kant van de cliënt en/of familie.
 Een cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld helpen bij:

  - informatie en advies geven
  - kan meedenken over de zorg die jij wilt krijgen en nodig hebt

Je hebt recht op deze clientondersteuning als je een indicatie hebt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Voor meer informatie hierover, kun je kijken op de website.

Wat te doen als je een klacht hebt?

ADRES: Thomas a Kempislaan 102, 6822 LS Arnhem

KETENPARTNERS:

Ontwerp en realisatie: www.ammarin.nl