AMBULANT WONEN

Ambulant wonen richt zich op het aanbieden van specialistische zorg aan huis.

Wij bieden ambulante specialistische begeleiding in Arnhem aan, in samenwerking met de Gemeente Arnhem.

Ambulante begeleiding kan alleen worden aangeboden na doorverwijzing vanuit het sociaal wijkteam of in sommige gevallen met een PGB WLZ indicatie.

 

Loop je vast in het dagelijkse leven of heb je het gevoel dat je ondersteuning kan gebruiken? De ambulante begeleiders van Neocura staan klaar om je te helpen, je leven weer op orde te krijgen.

 

Waar kunnen de begeleiders bij helpen en ondersteunen?

- Een luisterend oor bieden;

- Ondersteunen bij het aanbrengen en behouden van ritme, regelmaat en structuur;

- Ondersteunen bij belangrijke

- Op orde brengen en houden van je (financiële) administratie;

- Het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving

- Vergroten van je sociale netwerk;

- Ontwikkelen van je vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandig leven;

 

Zorg op maat

Met ambulante begeleiding worden mensen ondersteund in het dagelijks leven. Dit doen we door maatwerk te bieden en de begeleiding aan te laten sluiten op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Bij Neocura werken wij oplossingsgericht en zijn flexibel en creatief in de uitvoering hiervan. Maatwerk is erg belangrijk omdat elk individu immers anders is,

daarom gaan wij zoveel mogelijk naast de cliënt staan om een vruchtbare hulpverleningsrelatie tot stand te brengen.

 

AANMELDING EN INFORMATIE

Wil je je aanmelden voor ambulante begeleiding of meer informatie hierover?

Neem dan contact op met Joel Renjaan via telefoonnummer: 06-23 36 50 54

 

ADRES: Thomas a Kempislaan 102, 6822 LS Arnhem

KETENPARTNERS:

Ontwerp en realisatie: www.ammarin.nl