ADRES: Thomas a Kempislaan 102

6822 LS Arnhem

TELEFOON:  026 0000000

BESCHERMD WONEN

Beschermd wonen betekent voor Neocura een prettige woonomgeving waar je je veilig kan voelen.

VEILIGHEID BIEDT RUIMTE VOOR GROEI!

Een van de belangrijkste behoefte van een mens is veiligheid en de ruimte om te ontwikkelen. Wij werken vanuit het principe dat vallen en opstaan erbij hoort.  Ruimte om te mogen vallen maakt ontwikkeling mogelijk, vanuit hier kan vaak een stijgende lijn worden ingezet. Vanuit een presentiebenadering werken wij aan herstel en het oplossend vermogen van onze bewoners. Kwetsbaarheid mag een plaats krijgen in het leven waarbij opnieuw gezocht wordt naar een zinvol bestaan in onze samenleving. Goede zorg is afgestemd op de wens van de bewoner om te willen veranderen.
Onderdeel hiervan is het individuele zorgplan dat door de begeleiding samen met de cliënt (en waar gewenst en mogelijk samen met het sociaal netwerk) wordt opgesteld, waarbij er doelen worden beschreven waar de cliënt graag aan wil werken en ondersteuning bij kan gebruiken.

 

 

AANMELDING EN INFORMATIE

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u contact opnemen met Yvet van Ekeren op telefoonnummer: 06-12 29 93 33.

 

Belangrijk: bewoners die in een zorginstelling wonen, zijn verplicht om een eigen bijdrage te betalen hiervoor. Wilt u meer informatie hierover vinden, kijk dan op http://www.hetcak.nl

ADRES: Thomas a Kempislaan 102, 6822 LS Arnhem

KETENPARTNERS:

Ontwerp en realisatie: www.ammarin.nl