INSPECTIE

Rapport Inspectie 2019

Neocura heeft in mei 2019 bezoek gehad van de GGD Inspectiedienst.
Naar aanleiding van dit bezoek is er een mooi en positief rapport opgesteld over de organisatie, waarin de ontwikkelingen van de afgelopen periode als relatief nieuw startende organisatie zichtbaar herkend worden door hen, maar ook door andere ketenpartners waar momenteel mee wordt samengewerkt.
Natuurlijk zijn er ook kleine verbeterpunten kenbaar gemaakt, waar sindsdien hard aan gewerkt is om deze verder te ontwikkelen en te verbeteren en heeft Neocura er alle vertrouwen in deze zaken op een adequate wijze te implementeren.
Het is een rapport om als organisatie trots op te zijn en op verder te kunnen bouwen voor de toekomst!

Het rapport is september jl. openbaar gemaakt, waardoor deze voor iedereen inzichtelijk is.

 

Rapport Inspectie 2020

Begin augustus 2020 is de toezichthouder vanuit GGD Gelderland Midden opnieuw langs gekomen voor een korte inspectie waarbij Neocura op 14 aspecten beoordeeld is.

Dertien van deze gecontroleerde kwaliteitseisen werden als volledig voldaan gekwalificeerd. Eén kwaliteitseis werd deels aan voldaan. Dit had betrekking op het toevoegen van een vermelding in één van onze procedures. Dit aspect is direct hierna opgepakt en gewijzigd.

ADRES: Thomas a Kempislaan 102, 6822 LS Arnhem

KETENPARTNERS:

Ontwerp en realisatie: www.ammarin.nl