KLACHTENREGELING

Neocura vindt het belangrijk dat alle bewoners met een tevreden gevoel zorg ontvangen en wonen.  De klanttevredenheid vinden wij erg belangrijk. In mei 2019 is er binnen Neocura een klanttevredenheidsonderzoeken gehouden onder de bewoners. Hieruit is een mooi gemiddelde van een 7,7 gegeven aan Neocura.

Indien u een klacht(en) heeft over de zorg, kunt u natuurlijk eerst bij de desbetreffende begeleiders terecht. Dit kan je persoonlijk begeleider zijn, maar ook een andere begeleider en/of de teamleider.
 In sommige gevallen kan begeleiding ervoor kiezen (in overleg met jou) om de gedragsdeskundige (en tevens client vertrouwenspersoon) bij de gesprekken over jouw klacht te betrekken.

De client vertrouwenspersoon binnen Neocura is Suzanne van Turnhout, onze gedragsdeskundige. Zij kan adviseren bij problemen zoals bijvoorbeeld: seksuele intimidatie, pesten, agressie en ongewenste omgangsvormen. Tevens kan zij je ondersteunen bij je klachten en/of bemiddelen.

Suzanne van Turnhout is te bereiken via mail op: suzanne.van.turnhout@neocura.nl

Lees hier het Klachtenverslag 2019

Lees hier het Klachtenverslag 2020

Lees hier het Klachtenverslag 2021

 

Externe Klachtencommissie

De cliënt vertrouwenspersoon kan er ook in overleg met jou voor kiezen, om je klacht door te verwijzen naar de externe klachtencommissie. Wanneer je hiervoor kiest, nemen zij de klacht en de behandeling hiervan over.
De externe klachtencommissie van Neocura is het Klachtenportaal Zorg.

Op de volgende website is hierover meer informatie terug te vinden: https://klachtenportaalzorg.nl/

 
Onafhankelijke Clientondersteuner/Vertrouwenspersoon

Mensen met een beperking die langdurige zorg en ondersteuning krijgen, hebben recht op een onafhankelijke ondersteuner. Die persoon noemen we een cliëntondersteuner. Deze persoon staat altijd aan de kant van de cliënt en/of familie.
Een cliëntondersteuner kan bijvoorbeeld helpen bij:

  - informatie en advies geven
  - kan meedenken over de zorg die jij wilt krijgen en nodig hebt

Je hebt recht op deze clientondersteuning als je een indicatie hebt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voor meer informatie hierover, kun je kijken op de volgende websites:

www.ciz.nl/client/clientondersteuning en www.zorgbelang-nederland.nl

 

Geschillencommissie

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie.

 

De Geschillencommissie biedt een makkelijke toegang tot het starten van een procedure. Via deze website speciaal voor de zorg kan een cliënt 24 uur per dag hun klacht indienen. De hele procedure van De Geschillencommissie verloopt digitaal, maar indien gewenst ook per post.

 

U heeft er recht op dat uw klacht door een onafhankelijke en onpartijdige commissie wordt behandeld. De Geschillencommissie zorgt ervoor dat dit gebeurt door alleen voorzitters en commissieleden te benoemen, wanneer zij beloven geschillen onafhankelijk en onpartijdig te behandelen.

 

Voor meer informatie over de geschillencommissie, kijk op: www.degeschillencommissiezorg.nl

 

 

Wat te doen als je een klacht hebt?

ADRES: Thomas a Kempislaan 102, 6822 LS Arnhem

KETENPARTNERS:

Ontwerp en realisatie: www.ammarin.nl