VISIE OP ZORG

Visie & missie Zorg Neocura

 

Missie:

Neocura streeft naar een unieke en bijzondere woonsetting, waarbij persoonlijke aandacht is voor de ontwikkeling van het individu. Daarmee zijn wij gericht op de zelfredzaamheid van de bewoner en op het participeren binnen de samenleving. Vanuit dit uitgangspunt bieden wij professionele begeleiding, ondersteuning en dienstverlening.

Hierbij wordt gekeken naar de wensen en behoeftes van de bewoner, met de daarbij horende eigen competenties, uitgaande van ieders kracht en persoonlijkheid.

Neocura biedt begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, psychosociale en/of psychiatrische problemen en aan hen die risico lopen deze problematiek te ontwikkelen. In Arnhem verschillende de bewoners in leeftijd van 18 tot boven de 60 jaar.

 

Met twee mooie woonlocaties voor beschermd wonen in Arnhem en een eigen activiteitencentrum voor dagbesteding op locatie, is Neocura gevestigd in Arnhem. In Arnhem en in Den Bosch biedt Neocura daarnaast ambulante begeleiding.


De zorg- en dienstverlening van Neocura is er op gericht om de woon-, leef- en werkomstandigheden naar keuze van de bewoners te organiseren. Hierbij betrekken wij als dit gewenst is het sociale netwerk van de bewoner, zoals familie, vrienden en/of andere personen. Hierdoor stellen wij hen in staat een eigen plaats in de samenleving in te nemen en zoveel mogelijk een zelfstandig leven te leiden, met alleen daar de bescherming, begeleiding en ondersteuning waar nodig.

 

 

Visie:

Neocura staat dag en nacht voor professionele begeleiding en ondersteuning. Onze begeleiders ondersteunen de bewoners naar wens en behoefte in het opbouwen van een zo zelfstandig mogelijk en betekenisvol bestaan in de samenleving.
Dit gaat vaak met vallen en opstaan, maar met de ruimte om te mogen vallen, is ontwikkeling mogelijk en wordt vooruitgang geboekt.

Hierbij wordt er aan de hand van de samen opgestelde doelen in het zorgplan gewerkt aan het bereiken van jouw persoonlijke doelen.
Het is steeds weer de bedoeling om je te helpen in jouw eigen ontwikkeling, waarbij met respect voor elkaar, samen gekeken wordt naar een manier van begeleiden die jou past.
De begeleiding van Neocura heeft onder andere de rol van monitoren, ondersteunen, activeren, begrenzen en rapporteren.

 

Neocura staat voor het bijzonder wonen, met de kans op ontwikkeling en ontplooiing en de bevordering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor een ieder.

 

ADRES: Thomas a Kempislaan 102, 6822 LS Arnhem

KETENPARTNERS:

Ontwerp en realisatie: www.ammarin.nl